Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD GMINY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne
OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
OGŁOSZENIA O KONKURSACH
OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
 WŁADZE GMINY
Wójt Gminy
Rada Gminy
Sołectwa Gminy
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Podatki i opłaty lokalne
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
OGŁOSZENIE TARYFY
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
Instrukcja obsługi biuletynu
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
Obwieszczenia Wójta
Regulamin naboru
OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
WYBORY SOŁTYSÓW
WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Urząd Gminy Skarbimierz

Skarbimierz Osiedle   ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz

tel. (77) 40 46 601, 40 46 602, tel./fax (77) 40 46 600

e-mail: ug@skarbimierz.pl

www.skarbimierz.pl

 

Gmina Skarbimierz leży w zachodniej części województwa opolskiego. Od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg, od wschodu z gminą Popielów i gminą Lewin Brzeski, od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów, a od zachodu z gminą Oława należącą do województwa dolnośląskiego. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 110 km² i zamieszkała jest przez 6740 osób. Gmina stanowi wspólnotę samorządową, w której jednostkami pomocniczymi jest 14 sołectw i jedno osiedle.