logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
plus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazifikacyjnego skroplnoego gazu ziemnego w Świnoujściu Administrator: Małgorzata Kubik 2017-01-18 14:26:04
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji na 2017r. Administrator: Małgorzata Kubik 2017-01-16 09:54:39
UCHWAŁY Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. Administrator: Małgorzata Kubik 2017-01-05 10:00:15
Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 184/150 położonej w Skarbimierzu-Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2017-01-04 09:37:50
UCHWAŁY Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 30 litopada 2016 r. Administrator: Małgorzata Kubik 2017-01-03 12:42:30
PROJEKTY UCHWAŁ na XX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 28 grudnia 2016 r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-12-22 09:56:30
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji na 2017r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-12-21 11:27:21
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - cz. dz. nr 238 i 239 w Pawłowie oraz dz. nr 137/2 w Zwanowica Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-24 14:39:23
Godziny urzędowania Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-14 11:09:56
Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza II ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich, oznaczonej jako działka nr 435 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-10 15:09:18
Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza II ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich, oznaczonej jako działka nr 435 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-10 13:49:38
Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach Brzeskich - dz. nr 435 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-10 13:48:18
Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich, oznaczonej jako działka nr 435 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-10 13:42:15
Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach Brzeskich dz.nr 435 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-10 13:40:54
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 167/16 w Skarbimierzu-Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-08 14:03:27
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 167/16 w Skarbimierzu-Osiedl Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-08 14:02:37
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2016 r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-11-03 13:56:10
Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Lipkach dz. 504/6 oraz dz. 506/2. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-10-26 14:39:05
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Lipkach dz. nr 504/2 oraz dz. nr 506/2 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-10-26 14:35:17
Ogłasza o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Lipkach dz. nr 504/2 oraz dz. nr 506/2 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-10-26 14:31:43
Godziny urzędowania Administrator: Małgorzata Kubik 2016-09-07 09:15:23
SYNCHEM Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Uruchomienie Zakładu Produkcji Estrów Metylowych I i II generacji z odnawialnych źródeł Administrator: Małgorzata Kubik 2016-09-05 13:32:38
SYNCHEM Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Uruchomienie Zakładu Produkcji Estrów Metylowych I i II generacji z odnawialnych źródeł Administrator: Małgorzata Kubik 2016-08-10 14:43:16
Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Uruchomienie Zakładu Produkcji Estrów Metylowych I i II generacji z odnawialnych źródeł energii Administrator: Małgorzata Kubik 2016-08-10 12:45:14
WYKAZ UMORZEŃ I ODROCZEŃ ZA 2015r. - OSOBY PRAWNE Administrator: Małgorzata Kubik 2016-06-03 11:44:54
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2015-2020 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-05-19 14:18:37
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2015-2020 Administrator: Małgorzata Kubik 2016-05-19 14:17:08
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIV sesji w dniu 06 maja 2016r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-05-18 08:44:29
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIV sesji w dniu 06 maja 2016r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-05-18 07:58:20
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2016r wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Administrator: Małgorzata Kubik 2016-04-14 14:53:24
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIII sesji w dniu 30 marca 2016r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-04-05 12:39:36
OGŁOSZENIA O KONKURSACH w 2016r. Administrator: Małgorzata Kubik 2016-03-15 11:26:19
OGŁOSZENIA O KONKURSACH Administrator: Małgorzata Kubik 2016-03-15 11:25:22
HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ Administrator: Małgorzata Kubik 2016-01-20 11:42:31
Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Administrator: Małgorzata Kubik 2016-01-18 09:50:13
FORMULARZE PODATKOWE NA 2016 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2015-12-31 10:29:22
Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierzprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Administrator: Małgorzata Kubik 2015-12-30 14:58:35
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator: Małgorzata Kubik 2015-12-10 13:49:54
PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na IX Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 26 października 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-11-20 14:51:28
PROGRAM SESJI I PROJEKTY UCHWAŁ na X Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 27 listopada 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-11-20 14:50:49
Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej -Zielęcice Administrator: Małgorzata Kubik 2015-11-13 14:26:28
OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożo Administrator: Małgorzata Kubik 2015-11-03 11:33:59
OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożony Administrator: Małgorzata Kubik 2015-11-03 11:33:06
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r Administrator: Małgorzata Kubik 2015-10-25 20:09:15
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Administrator: Małgorzata Kubik 2015-10-20 12:13:46
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-22 15:52:45
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-22 15:42:12
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW ZA 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-21 09:56:22
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW ZA 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-21 09:06:38
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-16 14:54:26
OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożony Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-11 09:15:54
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VIII sesji w dniu 04 września 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-11 09:14:17
OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożony Administrator: Małgorzata Kubik 2015-09-07 13:44:18
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku Administrator: Małgorzata Kubik 2015-08-31 08:45:23
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-08-17 10:01:17
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-08-17 10:00:39
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-08-17 09:59:00
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-29 14:42:11
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2015r wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-27 09:38:12
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-27 08:59:06
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-23 13:32:08
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-09 12:55:42
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-09 12:24:44
REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-07-09 12:21:41
WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019 Administrator: Małgorzata Kubik 2015-06-17 10:09:47
WYKAZ UMORZEŃ W 2014 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2015-05-29 14:52:55
WYKAZ UMORZEŃ W 2014 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2015-05-27 12:27:27
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Zielęcice Administrator: Małgorzata Kubik 2015-04-23 07:40:41
WYKAZ SOŁTYSÓW kadencja 2014 - 2018 Administrator: Małgorzata Kubik 2015-04-03 12:10:54
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Administrator: Małgorzata Kubik 2015-03-04 13:30:14
WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r. Administrator: Małgorzata Kubik 2015-02-24 09:16:05
BUDOWA BIOELEKTROWNI SKARBIMIERZ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 2,4 MW - raport o oddziaływaniu na środowisko + część opisowa Administrator: Małgorzata Kubik 2014-12-18 11:49:18
BUDOWA BIOELEKTROWNI SKARBIMIERZ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 2,4 MW - raport o oddziaływaniu na środowisko Administrator: Małgorzata Kubik 2014-12-18 11:33:00
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na I i II sesji (VII kadencji) w dniu 02 grudnia 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-12-10 10:46:47
WYKAZ SOŁTYSÓW kadencja 2010 - 2014 Administrator: Małgorzata Kubik 2014-12-10 10:17:21
HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ Administrator: Małgorzata Kubik 2014-11-27 08:39:34
OBWIESZCZENIE GKW o zarejsetrowanych kandydatach na Wójta Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-30 09:27:31
OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-30 09:25:52
OBWIESZCZENIE GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-28 11:59:05
UCHWAŁA GKW w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Skarbimierzu w Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-23 07:54:34
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - UCHWAŁA Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-23 07:53:37
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowaniakorespondencyjnego w wyborach do rady gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:29:32
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:29:12
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w okręgu Nr 15 Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:28:52
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:28:27
Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:28:01
Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:27:37
Informacje dla kandydatów na wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:27:13
Informacje dla kandydatów na radnych Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:26:48
Informacje dotyczące utworzenia komitetu wyborczego Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-17 10:26:09
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-13 10:20:00
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2014-10-03 15:27:36
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XL sesji w dniu 17 września 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-09-25 09:48:59
2. Jerzy Dembiński - Z-ca Przewodniczacego Rady Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2014-09-22 11:54:11
1. Marek Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2014-09-22 11:53:48
Jarosław Dobrowolski - radny Administrator: Małgorzata Kubik 2014-09-22 11:42:18
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 2014r. - koniec VI kadencji Administrator: Małgorzata Kubik 2014-09-22 11:34:32
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-30 11:49:08
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-16 13:38:33
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY SKARBIMIERZ ZA 2013 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-07 14:19:21
OBWIESZCZENIE "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skarbimierz oraz budowie linii zasilających 110 kV" Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-07 13:03:37
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY SKARBIMIERZ ZA 2013 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-07 08:47:47
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY SKARBIMIERZ ZA 2013 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-07 08:44:55
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY SKARBIMIERZ ZA 2013 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-07 08:36:35
ogłoszenie ogłasza ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2014-05-05 10:56:22
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Administrator: Małgorzata Kubik 2014-04-25 14:39:04
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXIV sesji w dniu 21 lutego 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-04-11 12:16:32
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXXIV sesji w dniu 21 lutego 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-04-11 12:12:54
Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat dla właścicieli nieruchomości sąsiednich do działki nr 1 poło Administrator: Małgorzata Kubik 2014-04-09 09:37:55
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Administrator: Małgorzata Kubik 2014-03-19 11:48:14
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-02-27 14:36:57
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-02-27 14:32:07
PROJEKTY UCHWAŁ na XXXIV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 16 grudnia 2013r. Administrator: Małgorzata Kubik 2014-02-14 10:54:58
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r. Administrator: Małgorzata Kubik 2013-12-23 14:23:14
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI Administrator: Małgorzata Kubik 2013-12-23 14:23:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Administrator: Małgorzata Kubik 2013-10-18 09:55:33
Administrator: Małgorzata Kubik 2013-09-04 13:52:01
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono Administrator: Małgorzata Kubik 2013-05-24 12:01:42
1. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych - pomoc publiczna za 2012rok (inne niż de minimis) Administrator: Małgorzata Kubik 2013-05-24 11:58:28
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2012r Administrator: Małgorzata Kubik 2013-05-14 14:30:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisku Referent w Referacie Rolno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2013-05-14 12:25:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisku Referent w Referacie Rolno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2013-05-07 14:18:57
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2011r. Administrator: Małgorzata Kubik 2013-04-19 12:03:13
Zacierka Urszula - Skarbnik Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2013-04-15 08:43:21
Zacierka Urszula - Skarbnik Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2013-04-15 08:35:28
OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012r Administrator: Małgorzata Kubik 2013-04-11 14:28:26
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 11 lutego 2013r Administrator: Małgorzata Kubik 2013-03-15 08:52:33
Uchwału Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 11 lutego 2013r Administrator: Małgorzata Kubik 2013-03-14 14:59:20
Administrator: Małgorzata Kubik 2013-02-14 10:58:04
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2012 roku Administrator: Małgorzata Kubik 2013-02-04 11:30:35
Sławomir Kamiński - Wiceprezes EKO - Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2013-01-15 13:53:20
Andrzej Buchowiecki - Prezes EKO - Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2013-01-15 13:43:54
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2011r Administrator: Małgorzata Kubik 2013-01-15 11:46:06
Obwieszczenie (ustawa o udost. inf. o środ.) o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany mpzp dla przebudowy linii 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice na tereni gm.Skarbimierz wraz z prognozą oddzia Administrator: Małgorzata Kubik 2012-11-21 14:23:40
Obwieszczenia Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2012-11-21 14:23:07
Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie zatwierdzenia "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz i ustalenia do niej dopłaty Administrator: Małgorzata Kubik 2012-11-13 13:28:45
Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 19:35:19
Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Dariusza Nawrockiego na bezczynność Wójta Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 19:18:24
Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod budowę napowietrznej linii energetycznej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 19:16:33
Uchwała Nr XIII/82/2011 w spr zmiany w uchwale nr XII/71/2011 z dnia 25.11.2011r. w sprawie stawek od środków transportowych Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 19:05:51
Uchwała Nr XII/76/2011 w sprawie "Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2012 rok" Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 18:50:36
Uchwała Nr XII/70/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 18:38:19
Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 18:29:50
Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 18:15:46
Uchwała Nr X/63/2011 w spr nadania nazwy ulicy w Żłobiźnie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 18:07:40
Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:59:31
Uchwała Nr IX/54/2011 w spr określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:58:23
Uchwała Nr IX/55/2011 w spr zaciągnięcia kredytu Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:57:45
Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele w Bierzowie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:57:15
Uchwała Nr IX/57/2011 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele w Kruszynie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:56:32
Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie powołania komisji ds inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:56:01
Uchwała Nr IX/59/2011 w spr okreslenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzon Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:55:30
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:54:55
Uchwała Nr IX/59/2011 w spr okreslenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzon Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:47:03
Uchwała Nr IX/59/2011 w spr okreslenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzon Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:46:20
Uchwała Nr IX/55/2011 w spr zaciągnięcia kredytu Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:35:06
Uchwała Nr IX/54/2011 w spr określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:32:44
Uchwała Nr VIII/49/2011 w spr udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na utworzenie stanowiska konserwatora zabytków Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:21:18
Uchwała Nr VIII/45/2011 w spr zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej nalezących do Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:20:16
Uchwała Nr VIII/45/2011 w spr zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej nalezących do Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:18:36
Uchwała Nr VIII/44/2011 w spr przyznania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:16:17
Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele pw. Św. Chrystusa Króla w Zielęcicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:15:30
Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele pw. Św. Chrystusa Króla w Zielęcicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:15:20
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:14:18
Uchwała Nr VIII/41 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:13:06
Uchwała Nr VIII/40 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:12:03
Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2010 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:10:33
Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/292/2010 z 28.10.2010 w sprawie okreslenia szczegóowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:09:21
Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw. Św Trójcy w Łukowicach Brzeskich Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:08:20
Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kosciele pw. Św. Jakuba w Małujowicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:07:14
Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie "Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarzadowymi w 2011 roku Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:06:27
Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2011 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:05:41
Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:04:19
Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:03:35
Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie nadania nazw ulicy Dugiej i Krótkiej w Zielęcicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:02:48
Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Brzezina" Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:01:56
Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budzecie gminy Skarbimierz na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:01:06
Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2011r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 17:00:20
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:45:09
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:44:17
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:40:48
Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2010 z 23.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:39:24
Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2010 z 23.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:38:39
Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2010 z 23.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:34:29
Uchwała Nr XL/286/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/2008 z dnia 30.06.2008r. w spr przyjęcia do realizacji projektu pn. "Można inaczej"ze środków europejskiego fundusz społecznego Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:29:17
Uchwała Nr XL/286/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/2008 z dnia 30.06.2008r. w spr przyjęcia do realizacji projektu pn. "Można inaczej"ze środków europejskiego fundusz społecznego Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:18:37
Uchwała Nr XL/285/2010 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:16:20
Uchwała Nr XL/284/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zwanowicach w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:14:45
Uchwała Nr XL/284/2010 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zwanowicach w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:14:25
Uchwała Nr XL/283/2010 w spr ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:12:14
Uchwała Nr XL/283/2010 w spr ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:04:06
Uchwała nr XL/282/2010 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wyk. budzetu Gminy za I półrocze roku budzetowego Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:02:30
Uchwała nr XL/282/2010 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wyk. budzetu Gminy za I półrocze roku budzetowego Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:02:09
Uchwałą Nr XL/281/2010 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw Chrystusa Króla w Zieleciciach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:00:43
Uchwałą Nr XL/281/2010 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw Chrystusa Króla w Zieleciciach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 16:00:23
Uchwała NrXL/ 280/2010 w sprawie budżetu gminy na 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 15:58:49
Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 14:10:11
Uchwała Nr XX/133/2012 w spr zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Os. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 14:00:17
Uchwała Nr XIX/130/2012 w spr zmiany budżetu gminy na 2012r Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 13:49:08
Uchwała Nr XVIII/127/2012 w spr trybu i rozliczania dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 13:46:26
Uchwała Nr XVIII/125/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościle w Zielęcicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 13:33:55
Uchwała Nr XVII/120/2012 w spr zmiany nazwy Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 13:19:36
Uchwała Nr XVII/119/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwanowicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 13:13:59
Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 13:00:36
Uchwała Nr XVI/110/2012 w spr przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele pw Św. Piotra i Pawła w Bierzowie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 12:47:51
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 23 kwietnia 2010 roku Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 12:36:58
Uchwała Nr XIV/97/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 12:04:10
Uchwała Nr XIV/92/2012 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kosciele pw Matki Boskiej Królowej Polski w Zwanowicach Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-11 11:35:59
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjete na sesji w dniu 29 sierpnia 2011 roku Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 22:52:04
Uchwała Nr VIII/46/2011 w spr przystąpienia Gminy Skarbimierz do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim" Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 22:32:06
Uchwała Nr VIII/45/2011 w spr zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej nalezących do Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 22:25:42
Uchwała Nr VIII/40 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 22:15:58
Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2010 z 23.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 21:22:44
Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarbimierz do rady społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 21:09:23
Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 21:02:30
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Skarbimierz Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 20:20:51
Uchwała Nr I/1/2010 w spr wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 20:16:13
Uchwała Nr XLII/297/2010 w spr nadania nazwy ulicy Pępickiej Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 20:04:50
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 09 września 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 19:27:09
Uchwała Nr 280/2010 w sprawie budżetu gminy na 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 19:09:12
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 27 maja 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-09 18:46:36
Publicznie dostępny wykaz akt - azbest Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-05 08:25:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-03 13:27:47
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-03 12:18:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-03 12:17:14
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-03 12:16:32
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Administrator: Małgorzata Kubik 2012-10-03 12:14:57
Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz dot."Programu usuwania materiałów zawierających azbestz terenu Gminy Skarbimierz wraz z ze szczegółową inwentaryzacją." Administrator: Małgorzata Kubik 2012-09-17 15:23:17
Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz dot."Programu usuwania materiałów zawierających azbestz terenu Gminy Skarbimierz wraz z ze szczegółową inwentaryzacją." Administrator: Małgorzata Kubik 2012-09-17 15:14:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2012-08-02 10:51:03
OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-12 14:28:28
OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-12 14:28:02
Władysława Świerczek - radna Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-06 14:20:09
Piotr Szkoda - radny Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-06 14:01:16
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-06 11:52:08
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-06 11:41:30
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ Administrator: Małgorzata Kubik 2012-06-06 11:39:03
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA Administrator: Małgorzata Kubik 2012-04-30 15:09:06
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA Administrator: Małgorzata Kubik 2012-04-27 14:54:40
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA Administrator: Małgorzata Kubik 2012-04-27 14:54:12
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA Administrator: Małgorzata Kubik 2012-04-27 14:43:57
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA Administrator: Małgorzata Kubik 2012-04-27 07:51:01
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA Administrator: Małgorzata Kubik 2012-04-06 12:59:31
Konkurs na realizację w 2012 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Administrator: Małgorzata Kubik 2012-03-14 12:19:37
WYKAZ SOŁTYSÓW kadencja 2010 - 2014 Administrator: Małgorzata Kubik 2012-01-18 14:52:49
Godziny urzędowania Administrator: Małgorzata Kubik 2012-01-18 14:25:34
Administrator: Małgorzata Kubik 2012-01-18 14:22:07
Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego Administrator: Małgorzata Kubik 2012-01-17 15:02:12
Zarządzenie Wójta Gminy Skarbimierz o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych Administrator: Małgorzata Kubik 2011-09-21 10:35:01
Zarządzenie Wójta Gminy Skarbimierz o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych Administrator: Małgorzata Kubik 2011-09-21 10:11:50
POWOŁYWANIE KOMISJI OBWODOWYCH Administrator: Małgorzata Kubik 2011-09-09 13:46:56
Akty prawne Administrator: Małgorzata Kubik 2011-09-09 13:38:03
Obwieszczenie Wójta o wyznaczonych miejscach na bezpłatne plakatowanie obwieszczeń Administrator: Małgorzata Kubik 2011-09-09 13:28:52
Akty prawne Administrator: Małgorzata Kubik 2011-09-09 13:25:04
Umorzenia i odroczenia za 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2011-06-03 13:42:44
OGŁOSZENIE TARYFY Administrator: Małgorzata Kubik 2010-12-07 14:07:17
OGŁOSZENIE TARYFY Administrator: Małgorzata Kubik 2010-12-07 14:07:05
oświadczenie majatkowe str.4 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-12-07 12:30:05
oświadczenie majatkowe str3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-12-07 12:26:59
Oświadczenia radnych koniec kadencji 2006-2010 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-12-07 12:19:33
Andrzej Pulit str.4 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-12-07 12:15:21
WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY I WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ 21 listopada 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-11-23 16:14:09
Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- dot. prod. z tektury falistej Administrator: Małgorzata Kubik 2010-10-01 12:19:22
Oświadczenie majątkowe str.3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 15:42:27
Oświadczenie majątkowe str.1 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 15:18:46
Oświadczenie majątkowe str.3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 15:15:12
Perec Tadeusz Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 15:08:22
Oświadczenie majątkowe str.3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 15:02:38
Oświadczenie majątkowe str.2 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 15:00:06
Oświadczenie majątkowe str.3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 14:46:11
Oświadczenie majątkowe str.2 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-08-18 14:44:03
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY SKARBIMIERZ Administrator: Małgorzata Kubik 2010-07-30 09:06:23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY SKARBIMIERZ Administrator: Małgorzata Kubik 2010-07-30 09:05:33
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY SKARBIMIERZ Administrator: Małgorzata Kubik 2010-07-30 09:00:43
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r poprawy estetyki wsi, współfifnansowania budowy hali sportowej we wsi Lipki, współfinansowanie budowy chodników Administrator: Małgorzata Kubik 2010-07-07 15:26:17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r poprawy estetyki wsi, współfifnansowania budowy hali sportowej we wsi Lipki, współfinansowanie budowy chodników Administrator: Małgorzata Kubik 2010-07-07 15:25:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r poprawy estetyki wsi, współfifnansowania budowy hali sportowej we wsi Lipki, współfinansowanie budowy chodników Administrator: Małgorzata Kubik 2010-07-07 12:54:39
Oświadczenie majątkowe str.1 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-24 09:58:10
Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-24 09:47:09
Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-24 09:30:58
Oświadczenie majątkowe str.5 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-24 09:28:10
Oświadczenie majątkowe str.4 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-24 09:23:50
Oświadczenie majątkowe str.3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-24 09:20:58
Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych w 2009 roku Administrator: Małgorzata Kubik 2010-06-01 19:23:49
WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-25 15:34:48
WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-25 15:34:25
WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-25 15:29:00
Oświadczenie majątkowe Wójta str.5 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:55:42
Oświadczenie majątkowe Wójta str.4 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:54:50
Oświadczenie majątkowe Wójta str.3 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:54:17
Oświadczenie majątkowe Wójta str.2 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:53:21
Oświadczenie majątkowe Wójta str.2 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:52:46
Oświadczenie majątkowe Wójta str.1 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:52:10
Oświadczenie majątkowe Wójta str.1 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:42:03
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2008 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:41:12
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2008 rok Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-14 14:39:38
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-06 15:12:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w Administrator: Małgorzata Kubik 2010-05-06 15:01:55
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 lutego 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-28 15:07:38
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 lutego 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-26 15:45:02
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 lutego 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-26 15:15:28
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 lutego 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-26 14:43:43
Oświadczenie majątkowe Wójta str.5 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-23 11:13:39
Oświadczenie majątkowe Wójta str.1 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-23 11:09:10
karta informacyjna dla decyzji RI-IV-7624/02/08 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-14 09:04:53
Decyzja RI -IV-7624/02/08 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-14 09:03:59
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie budowy Fabryki Cadbury Wedel Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-13 11:14:07
Informacje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięc Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-09 12:48:09
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 25 lutego 2010r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-04-07 13:28:57
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w Administrator: Małgorzata Kubik 2010-03-22 12:42:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w Administrator: Małgorzata Kubik 2010-03-22 12:42:13
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:55:23
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:54:57
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:49:46
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:48:04
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:46:58
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:45:02
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:43:02
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:42:00
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:40:54
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:39:10
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:38:41
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:38:09
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:36:29
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:35:52
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:35:09
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:33:48
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:30:48
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:29:24
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 17 grudnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 14:28:50
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 10 września 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 12:18:07
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 10 września 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2010-02-05 11:59:10
PODATKI 2010 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-01-15 13:32:22
PODATKI 2010 Administrator: Małgorzata Kubik 2010-01-15 13:26:47
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2010 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2009-12-30 15:17:22
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2010 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2009-12-30 15:15:24
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2010 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2009-12-30 15:12:41
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2010 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2009-12-30 15:11:29
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 21 maja 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2009-09-09 16:18:56
Genowefa Prorok Administrator: Małgorzata Kubik 2009-08-13 10:26:25
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 23 kwietnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2009-05-20 15:16:56
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 23 kwietnia 2009r. Administrator: Małgorzata Kubik 2009-05-20 14:32:10
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2008r. Administrator: Małgorzata Kubik 2009-02-03 16:42:45
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2008r. Administrator: Małgorzata Kubik 2009-02-03 16:13:26
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2008r. Administrator: Małgorzata Kubik 2009-02-03 15:58:21
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2009 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2008-12-05 08:22:42
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2009 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2008-12-05 08:20:01
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2009 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2008-12-05 08:08:05
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2009 ROKU Administrator: Małgorzata Kubik 2008-12-02 15:14:47
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI Administrator: Małgorzata Kubik 2008-12-02 15:08:24
Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na sesji w dniu 30 października 2008r. Administrator: Małgorzata Kubik 2008-11-26 18:08:26
Administrator: Małgorzata Kubik 2008-10-22 15:16:50
Administrator: Małgorzata Kubik 2008-09-30 14:36:01
Administrator: Małgorzata Kubik 2008-09-30 14:35:42
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2007-01-17 08:09:10
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2007-01-03 08:33:22
Administrator: Małgorzata Kubik 2007-01-03 08:21:19
Administrator: Małgorzata Kubik 2007-01-03 08:14:04
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-15 12:52:07
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-15 12:51:57
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-15 12:51:08
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 08:08:07
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 08:06:38
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 08:05:22
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 08:03:52
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 08:03:00
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 07:47:40
Statut Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 07:38:33
Zarządzenie Wójta Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 07:37:51
Zarządzenie - harmonogram zebrań wiejskich Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 07:33:56
Zarządzenie - harmonogram zebrań wiejskich Administrator: Małgorzata Kubik 2006-12-07 07:32:25
Formularz Administrator: Małgorzata Kubik 2006-08-29 10:09:45
Administrator: Małgorzata Kubik 2006-06-07 09:11:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2006-05-31 12:41:53
Administrator: Małgorzata Kubik 2006-05-31 12:39:21
Administrator: Małgorzata Kubik 2006-05-31 12:10:28
Administrator: Małgorzata Kubik 2006-02-14 13:00:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2005-05-13 11:52:54
oświadczenia majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2005-04-19 09:30:45
oświadczenia majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2005-04-19 09:30:11
Administrator: Małgorzata Kubik 2005-04-19 09:19:15
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-30 14:19:07
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 14:51:08
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 14:46:28
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 13:18:43
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 13:14:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 13:07:40
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 12:53:03
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 12:48:36
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 12:45:13
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 11:57:04
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 11:52:58
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-28 09:38:33
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 13:35:47
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 13:25:50
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 11:33:16
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 11:32:53
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 11:29:18
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 11:10:02
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 11:02:21
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 10:42:18
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 10:36:44
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 10:27:30
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 10:22:26
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-15 10:20:29
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 14:12:18
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:47:08
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:46:55
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:46:46
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:46:25
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:46:08
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:45:58
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:45:48
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:45:33
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:45:15
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:44:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:44:32
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:44:08
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:43:38
Statut Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:42:35
Statut Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:42:27
Statut Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:40:51
Statut Gminy Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:40:21
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:36:40
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-12-14 13:33:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-11-23 08:39:48
Statut Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-19 08:53:30
Statut Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-19 08:52:07
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:48:58
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:45:58
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:42:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:39:33
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:34:58
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:34:47
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:34:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:34:25
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:34:14
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:34:04
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:33:41
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:30:49
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:27:37
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:24:11
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:20:41
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:20:24
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:20:12
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:20:01
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:19:48
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:19:34
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:19:07
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:14:16
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:11:10
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:07:50
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:04:18
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:04:07
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:03:56
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:03:43
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:03:29
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:03:05
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 14:02:40
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:59:34
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:56:21
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:53:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:49:51
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:49:33
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:49:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:49:10
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:48:57
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:48:44
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:48:04
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:44:56
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:41:36
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:27:47
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:21:06
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:15:00
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:13:12
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:12:58
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:12:46
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:12:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:12:25
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:09:45
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:05:26
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 13:01:08
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:57:23
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:52:04
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:51:41
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:51:31
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:51:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:51:10
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:50:59
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:50:36
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:45:50
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:41:28
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:37:24
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:30:49
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:27:02
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:26:51
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:25:52
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:25:40
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:25:27
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:25:12
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:24:17
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:21:03
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:20:43
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:10:51
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:07:05
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 12:03:45
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:33:39
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:33:28
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:33:16
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:33:06
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:32:56
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:32:46
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:32:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:29:40
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:26:32
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:23:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:19:57
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:19:41
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:19:31
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:19:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:19:07
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:18:56
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:18:33
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:12:16
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:06:59
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 11:06:15
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:56:31
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:53:05
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:49:20
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:49:09
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:48:58
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:48:32
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:48:16
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:48:05
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:47:43
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:43:22
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:39:18
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-03 10:32:52
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:12:30
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:12:15
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:12:06
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:11:56
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:11:44
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:11:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 12:01:55
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 11:42:49
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 11:06:08
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 11:02:46
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 10:37:17
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 10:37:05
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 10:36:55
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 10:36:44
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 10:36:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-08-02 10:36:24
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 11:29:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 11:21:24
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:25:41
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:21:06
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:15:09
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:03:11
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:02:59
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:02:48
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:02:36
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:02:18
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:02:06
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 09:01:35
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:58:49
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:51:16
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:45:59
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:17:21
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:14:04
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:13:51
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:13:42
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:13:33
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:13:23
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:13:11
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:10:30
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:07:38
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:07:22
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:06:42
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 08:01:19
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:58:07
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:54:21
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:54:09
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:53:59
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:53:48
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:53:06
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:52:57
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:52:42
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-07-30 07:52:09
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2004-06-24 13:53:03
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:32:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:30:10
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:25:51
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:21:17
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:14:31
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:05:20
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 12:00:57
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:56:02
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:51:43
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:43:13
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:36:09
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:31:42
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:26:50
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:19:45
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:13:22
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:06:24
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 11:01:51
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 10:57:23
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 10:51:54
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 10:35:14
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 10:30:09
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-23 10:25:32
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:48:09
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:43:00
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:36:07
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:30:29
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:24:26
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:19:22
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:14:06
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:08:05
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 14:07:12
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 13:59:19
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 13:55:19
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 13:47:19
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 13:40:31
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 13:35:25
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 13:26:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 12:58:50
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 12:24:11
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 12:12:53
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 12:07:49
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 12:00:12
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 11:50:54
Administrator: Małgorzata Kubik 2004-01-22 11:49:05
Oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 13:45:25
Oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 13:14:03
Oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 13:09:28
Oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 12:51:21
Oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 12:47:14
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 12:39:25
oświadczenie majątkowe Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-22 12:38:38
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:42:45
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:42:32
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:42:03
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:40:42
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:40:28
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:39:08
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:38:54
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:37:12
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:35:50
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:35:23
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 19:33:48
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 18:41:56
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-07 18:37:06
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-10-01 13:13:53
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-09 13:24:15
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-09 13:18:17
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-09 13:14:03
Statut Sołectwa Żłobizna Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-01 12:21:48
Statut Sołectwa Zwanowice Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-01 12:19:09
Statut wsi Zielęcie Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-01 12:16:25
Statut wsi Zielęcie Administrator: Małgorzata Kubik 2003-09-01 12:13:13
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-26 12:52:40
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-26 12:50:36
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-26 12:47:06
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-26 12:36:39
Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-26 12:26:07
Statut Sołectwa Prędocin Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-20 12:31:29
Statut Sołectwa Pępice Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-20 12:28:32
Statut Sołectwa Pawłów Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-20 12:26:20
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-20 12:23:51
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-20 12:19:01
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-08 11:51:42
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-07 14:41:55
statut sołectwa Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-07 14:33:37

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
(bez nazwy) Administrator: Małgorzata Kubik 2003-08-07 14:44:16
corner   corner