logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Skarbimierz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Jednostki organizacyjne
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz za 2008 rok
plus OGŁOSZENIA O KONKURSACH
plus OGŁOSZENIE O NABORZE DO URZĘDU GMINY
plus DRUKI DO POBRANIA
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
plus Sołectwa Gminy
minus OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz w latach 2004-2010
minus Program Rewitalizacji dla Gminy Skarbimierz na lata 2005 -2013
minus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz
minus Podatki i opłaty lokalne na 2006r.
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2006 - 2015
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2006r.
minus Podatki i opłaty lokalne w 2007r.
minus Regulami utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
minus Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
minus Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok
minus REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarbimierz
minus PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2011-2013
minus OGŁOSZENIE TARYFY
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANEGO PRZEBIEGU SIECI WN I LOKALIZACJĄ GPZ WRAZ Z
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W 2012 ROKU
minus Obwieszczenia Wójta
minus Regulamin naboru
plus OGŁOSZENIA O NABORZE DO URZĘDU GMINY
minus Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA Skarbimierz Osiedle
minus Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Skarbimierz
plus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W SKARBIMIERZU OSIEDLE
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU 21 października 2007r.
minus WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.
plus WYBORY SAMORZADOWE 21 listopada 2010r.
plus WYBORY do Sejmu i Senatu 09 października 2011r.
plus OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 i 2013r
plus OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
minus NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - STRAŻ GMINNA
plus OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SKARBIMIERZU OSIEDLE
plus PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
minus DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem z dnia 14 stycznia 2014r.
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat z dnia 14 stycznia 2014r.
   minus OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W NAJEM LOKALU O POW.UŻYTKOWEJ 63,56m2 POŁOŻONEGO W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ZIELĘCICACH
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem- Łukowice Brzeskie
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
   minus Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Pępice
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Małujowice
   minus Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Lipki
   minus przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych - Lipki, Skarbimierz
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę - Skarbimierz - osiedle
   minus I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych - Skarbimierz-Osiedle
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem Skarbimierz-Osiedle
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę - Skarbimierz-Osiedle
   minus Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część działki nr 268/2
   minus Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Kopanie i Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Łukowice Brzeskie
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Lipki, Pawłów, Kopanie, Bierzów
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - sołectwa
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Pawłowie
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Zielęcice
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Brzezina
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Kopanie
   minus Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy -działka nr 57 w miejscowości Kruszyna
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Zielęcice
   minus ogłoszenie o przetargu dz. nr 463, nr 462 położone w Zielęcicach
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Skarbimierz
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Kopanie - Pawłów - Zwanowice
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Małujowcie , Kopanie, Prędocin, Pępice
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat dz.nr 45/2 w Kopaniu
   minus wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dz. nr 19-1, nr 17-1 Prędocin
   minus wykaz nieruchomości przeznaczonej do DZIERŻAWY - dz. nr 194/5 i 194/10 LIPKI
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Pawłów, Brzezina, Bierzów, Kopanie
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - dz. 19/14 w Zwanowicach
   minus Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - cz. dz. nr 238 i 239 w Pawłowie, i dz. nr 137/2 w Zwanowicach
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego na dz. nr 244 w Małujowicach
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2014r.
minus ZEBRANIA WIEJSKIE 2014 ROK
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r.
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU WSPIERANIA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
minus ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014r.
plus WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ - OSIEDLE 14 grudnia 2014r.
minus HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ i REKREACJI NA 2015r.
plus WYBORY PREZYDENTA RP 10 MAJA 2015r.
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 14.09.2015r. do 31.10.2015r. dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu - Osiedle
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
minus REFERENDUM 6 WRZESNIA 2015r.
minus WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 25 PAŹDZIERNIKA 2015r
minus OFERTA - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-OSŁONOWYCH w okresie od 16.11.2015r. do 31.12.2015r.dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracj
minus KONKURS SPORT NA 2016 ROK
minus REJESTRY
minus ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA HARMONGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SKARBIMIERZ
plus OGŁOSZENIA KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem z dnia 14 stycznia 2014r.
2. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat z dnia 14 stycznia 2014r.
3. OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W NAJEM LOKALU O POW.UŻYTKOWEJ 63,56m2 POŁOŻONEGO W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ZIELĘCICACH
4. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem- Łukowice Brzeskie
5. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
6. Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Pępice
7. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Małujowice
8. Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Lipki
9. przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych - Lipki, Skarbimierz
10. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę - Skarbimierz - osiedle
11. I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych - Skarbimierz-Osiedle
12. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem Skarbimierz-Osiedle
13. Wykaz nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę - Skarbimierz-Osiedle
14. Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych
15. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część działki nr 268/2
16. Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Kopanie i Zwanowice
17. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Łukowice Brzeskie
18. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Lipki, Pawłów, Kopanie, Bierzów
19. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - sołectwa
20. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Pawłowie
21. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - Zielęcice
22. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zwanowice
23. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Brzezina
24. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Kopanie
25. Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy -działka nr 57 w miejscowości Kruszyna
26. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Zielęcice
27. ogłoszenie o przetargu dz. nr 463, nr 462 położone w Zielęcicach
28. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Skarbimierz
29. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Kopanie - Pawłów - Zwanowice
30. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Małujowcie , Kopanie, Prędocin, Pępice
31. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat dz.nr 45/2 w Kopaniu
32. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dz. nr 19-1, nr 17-1 Prędocin
33. wykaz nieruchomości przeznaczonej do DZIERŻAWY - dz. nr 194/5 i 194/10 LIPKI
34. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - Pawłów, Brzezina, Bierzów, Kopanie
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
35. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - dz. 19/14 w Zwanowicach
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
36. Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - cz. dz. nr 238 i 239 w Pawłowie, i dz. nr 137/2 w Zwanowicach
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
37. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem - lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego na dz. nr 244 w Małujowicach
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Załączniki do pobrania: 2013-11-20 09:48:42 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na 3 lata (16.71 kB)

Ilość odwiedzin: 4866
Nazwa dokumentu: DZIERŻAWY I NAJEM NIERUCHOMOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Skarbimierz
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Skarbimierz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Małgorzata Kubik
Data wytworzenia informacji: 2013-11-20 09:47:15
Data udostępnienia informacji: 2013-11-20 09:47:15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-20 09:48:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner